Zaterdag
27-11-2021 10:00
Moerputten, Lunetten en IJzeren Man
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Vught - `s Hertogenbosch (rondwandeling)  afstand 23  aantal deelnemers op dit moment 7
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Vanaf de parkeerplaats bij het bosmeer de IJzeren Man lopen we in een bosrijke omgeving langs de oever van deze unieke recreatieplas. De IJzeren Man is ontstaan door zandwinning. Het zand werd naar s-Hertogenbosch vervoerd, waar grond moest worden opgehoogd voor het te bouwen station.
De IJzeren Man ontleent zijn naam aan de enorme graafmachine (stoom - baggermolen).

In 1842 werd het Vughtse heidegebied overgedragen aan Koning Willem II, die er in een legerplaats bouwde, ter verdediging van s-Hertogenbosch. Om het fort Isabella lagen acht Lunetten. Een lunet is een halvemaanvormige versterking, omringd door een gracht. Drie van deze lunetten liggen in de Vughtse Heide, met daartussen rechte stukken water. Bij hun bouw waren de lunetten hoekige, kale dijken met een ruim onbegroeid schootsveld. Nu zijn ze dicht begroeid met bomen en struiken.
Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen achtergelaten op de Vughtse Heide: het Nationaal Monument Kamp Vught en de Fusiladeplaats.

Natuurgebied de Moerputten, in beheer van Staatsbosbeheer, is een van de weinig overgebleven laagveen moerassen ten zuiden van de grote rivieren.
De Moerputten bestaat uit veel verschillende terreintypen. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen, open wateren en wilgenstruweel. Houten vlonders slingeren door spannende, ondoordringbare moerasbossen.

Dwars over het natte laagveengebied van de Moerputten ligt een 600 m lange spoorbrug op grote stenen pijlers. De unieke spoorbrug uit de 19e eeuw is rijksmonument. Een wandelpad leidt over dit industrieel erfgoed met weids uitzicht over de laagveenplas en het omringende moerasgebied.
In 1890 werd deze spoorlijn aangelegd om producten voor de leerindustrie te vervoeren. Al snel bleek dat deze verbinding niet rendabel zou worden. In 1950 reed de laatste personentrein en in 1972 de laatste goederen trein.


 Hoe kom ik er?
EV/OV/Carpoolen


 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelf bedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 9)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Uw advertentie hier? Neem contact op via de contactpagina onderaan deze website

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen